0.0 Подршка за коришћење платформе

Инфографик о Пасошу за учење Image

Инфографик о Пасошу за учење

Пасош за учење - ресурс за стручно усавршавање на нивоу установе Image

Пасош за учење - ресурс за стручно усавршавање на нивоу установе

📑 Критеријуми и упутства за избор садржаја Image

📑 Критеријуми и упутства за избор садржаја

🔊 Упутства за коришћење платформе Пасош за учење Image

🔊 Упутства за коришћење платформе Пасош за учење

0.1. Обука за примену Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета

0. Увод у обуке за примену Основа програма – Године узлета Image

0. Увод у обуке за примену Основа програма – Године узлета

1. Концепција Основа програма Године узлета Image

1. Концепција Основа програма Године узлета

2. Године узлета: Развијање реалног програма Image

2. Године узлета: Развијање реалног програма

3. Године узлета: Документовање Image

3. Године узлета: Документовање

0.2. Значајне иницијативе

Материјали пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање Image

Материјали пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање

Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама Image

Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама

1.1. Закони и правилници

Правилник о основама програма ПВО Image

Правилник о основама програма ПВО

2.1. Професионална заједница учења - литература и истраживања

Водич за укључивање деце са сметњама у развоју у систем предшколског васпитања и образовања Image

Водич за укључивање деце са сметњама у развоју у систем предшколског васпитања и образовања

Грађење квалитета у пракси вртића Image

Грађење квалитета у пракси вртића

Заједничким учењем до квалитета  Водич за стручно усавршавање у предшколској установи кроз хоризонтално учење Image

Заједничким учењем до квалитета Водич за стручно усавршавање у предшколској установи кроз хоризонтално учење

Калеидоскоп - лепе слике о програмима предшколског васпитања и образовања Image

Калеидоскоп - лепе слике о програмима предшколског васпитања и образовања

На путу до нових Основа програма предшколског васпитања и образовања Image

На путу до нових Основа програма предшколског васпитања и образовања

Педагошка документација: невидљива и видљива пракса Image

Педагошка документација: невидљива и видљива пракса

Простор дечјег вртића и програм Image

Простор дечјег вртића и програм

Различите перспективе о раном детињству: теорија, истраживање и политика Image

Различите перспективе о раном детињству: теорија, истраживање и политика

Различитост и социјална инклузија Image

Различитост и социјална инклузија

Смернице за израду програма предшколског васпитања усмереног на односе Image

Смернице за израду програма предшколског васпитања усмереног на односе

2.2. Професионална заједница учења - обуке

Вебинар о коришћењу Пасоша за учење за интерно стручно усавршавање Image

Вебинар о коришћењу Пасоша за учење за интерно стручно усавршавање

Хоризонтално учење практичара у дигиталном окружењу - обука Image

Хоризонтално учење практичара у дигиталном окружењу - обука

2.3. Професионална заједница учења - примери праксе

Документовање дечијег развоја кроз  грађење заједничког разумевања Image

Документовање дечијег развоја кроз грађење заједничког разумевања

ЗАЈЕДНИШТВО ПРАКТИЧАРА ТОКОМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА- НАШ РАЗВОЈНИ ПУТ Image

ЗАЈЕДНИШТВО ПРАКТИЧАРА ТОКОМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА- НАШ РАЗВОЈНИ ПУТ

Искуства у коришћењу Пасоша за учење, ПУ Милка Диманић, Власотинце Image

Искуства у коришћењу Пасоша за учење, ПУ Милка Диманић, Власотинце

Како смо градили професионалну заједницу учења Image

Како смо градили професионалну заједницу учења

Програм увођења у посао приправника из призме компетентности стручног сарадника за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе Image

Програм увођења у посао приправника из призме компетентности стручног сарадника за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе

Пројекат „Моја маска“ Image

Пројекат „Моја маска“

Развијање односа са децом, породицом и међу запосленима - Заједница и култура вртића Image

Развијање односа са децом, породицом и међу запосленима - Заједница и култура вртића

Стручно усавршавање применом дигиталне технологије Image

Стручно усавршавање применом дигиталне технологије

ФАХОВЕ УСОВЕРШОВАНЄ ЗОЗ ПРИМЕНЬОВАНЬОМ ДИҐИТАЛНЕЙ ТЕХНОЛОҐИЇ Image

ФАХОВЕ УСОВЕРШОВАНЄ ЗОЗ ПРИМЕНЬОВАНЬОМ ДИҐИТАЛНЕЙ ТЕХНОЛОҐИЇ

Хоризонтално учење и стручно усавршавање уз Пасош, искуство ПУ Дечији дани, Београд Image

Хоризонтално учење и стручно усавршавање уз Пасош, искуство ПУ Дечији дани, Београд

3.1. Васпитно образовни рад - литература и истраживања

Водич за развијање теме/пројекта са децом: Интегрисани приступ учењу кроз теме/пројекте у складу са Основама програма ПВО „Године узлета” Image

Водич за развијање теме/пројекта са децом: Интегрисани приступ учењу кроз теме/пројекте у складу са Основама програма ПВО „Године узлета”

Водич за уређење простора у дечјем вртићу: Простор у складу са Основама програма ПВО „Године узлета” Image

Водич за уређење простора у дечјем вртићу: Простор у складу са Основама програма ПВО „Године узлета”

Добробит, односи, делање детета у квалитетним програмима Image

Добробит, односи, делање детета у квалитетним програмима

Игра као сусрет: коауторски простор у заједничкој игри деце и одраслих Image

Игра као сусрет: коауторски простор у заједничкој игри деце и одраслих

Калеидоскоп: Пројектни приступ учењу Image

Калеидоскоп: Пројектни приступ учењу

Приручник за документовање: Педагошка документација и документовање у Основама програма ПВО „Године узлета” Image

Приручник за документовање: Педагошка документација и документовање у Основама програма ПВО „Године узлета”

Приручник за запослене у вртићима и школма: Примена и унапређивање инклузивног образовања у Србији Image

Приручник за запослене у вртићима и школма: Примена и унапређивање инклузивног образовања у Србији

Стубови квалитета Image

Стубови квалитета

3.2. Васпитно образовни рад - обуке

1. Социјално емоционално учење деце предшколског узраста Image

1. Социјално емоционално учење деце предшколског узраста

2. Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста Image

2. Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста

3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја Image

3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја

4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста Image

4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста

5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила Image

5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила

6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група Image

6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група

7. Kреирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста доступна Image

7. Kреирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста доступна

3.3. Васпитно образовни рад - примери праксе

"Ослобађање" - процес промена и ослобађање енергије и идеја Image

"Ослобађање" - процес промена и ослобађање енергије и идеја

"Путовање у свемир" - прича о пројекту Image

"Путовање у свемир" - прича о пројекту

"Путовање" - грађење заједнице учења Image

"Путовање" - грађење заједнице учења

„Како смо градећи односе оснаживали себе“ Image

„Како смо градећи односе оснаживали себе“

Изван оквира Image

Изван оквира

Проєкт "Бегаме" Image

Проєкт "Бегаме"

Пројекат "Трчимо" Image

Пројекат "Трчимо"

Пројекат „Моја маска“ Image

Пројекат „Моја маска“

4.1. Подршка деци и породици - литература и истраживања

Васпитавање пружањем подршке и успостављањем правила Image

Васпитавање пружањем подршке и успостављањем правила

Вебинар "Од игре се расте као од спанаћа" Image

Вебинар "Од игре се расте као од спанаћа"

Добробит деце предшколског узраста Image

Добробит деце предшколског узраста

Позитивна дисциплина у свакодневном родитељству (Durrant E.J.) Image

Позитивна дисциплина у свакодневном родитељству (Durrant E.J.)

Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју Image

Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју

Социјално емоционално учење деце предшколског узраста Image

Социјално емоционално учење деце предшколског узраста

4.3. Подршка деци и породици - примери праксе

Улога сарадника на пословима унапређивања превентивне здравствене заштите у имплементацији  програма „Разиграно родитељство“ Image

Улога сарадника на пословима унапређивања превентивне здравствене заштите у имплементацији програма „Разиграно родитељство“

5.1. Управљање и организација - литература и истраживања

Водич за самовредновање у предшколским установама Image

Водич за самовредновање у предшколским установама

Диверсификација програма предшколског васпитања и образовања Image

Диверсификација програма предшколског васпитања и образовања

Извештај о евалуацији праксе самовредновања у предшколским установама Image

Извештај о евалуацији праксе самовредновања у предшколским установама

Пет корака за већи обухват деце квалитетним предшколским програмима у вашој општини Image

Пет корака за већи обухват деце квалитетним предшколским програмима у вашој општини

Самовредновање у предшколским установама -Водич зa запослене у предшколским установама Image

Самовредновање у предшколским установама -Водич зa запослене у предшколским установама

5.3. Управљање и организација - примери праксе

Вођење промене и грађење културе вртића Image

Вођење промене и грађење културе вртића

Сви су људи важни, сва су деца важна Image

Сви су људи важни, сва су деца важна

5.3.1. Примери добре инклузивне праксе

ПУ Бамби, Кула Image

ПУ Бамби, Кула

ПУ Дечја радост, Ћуприја Image

ПУ Дечја радост, Ћуприја

ПУ Ђурђевдан, Крагујевац Image

ПУ Ђурђевдан, Крагујевац

ПУ Нада Наумовић, Крагујевац Image

ПУ Нада Наумовић, Крагујевац

ПУ Наше Дете, Шабац Image

ПУ Наше Дете, Шабац

ПУ Радост, Нови Бановци Image

ПУ Радост, Нови Бановци