0.0 Подршка за коришћење платформе

Инфографик о Пасошу за учење Image

Инфографик о Пасошу за учење

📑 Критеријуми и упутства за избор садржаја Image

📑 Критеријуми и упутства за избор садржаја

🔊 Упутства за коришћење платформе Пасош за учење Image

🔊 Упутства за коришћење платформе Пасош за учење

0.1. Значајни догађаји и пројекти

Материјали пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање Image

Материјали пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање

1.1. Закони и правилници

Правилник о основама програма ПВО Image

Правилник о основама програма ПВО

2.1. Професионална заједница учења - литература и истраживања

Водич за укључивање деце са сметњама у развоју у систем предшколског васпитања и образовања Image

Водич за укључивање деце са сметњама у развоју у систем предшколског васпитања и образовања

Грађење квалитета у пракси вртића Image

Грађење квалитета у пракси вртића

Заједничким учењем до квалитета  Водич за стручно усавршавање у предшколској установи кроз хоризонтално учење Image

Заједничким учењем до квалитета Водич за стручно усавршавање у предшколској установи кроз хоризонтално учење

Калеидоскоп - лепе слике о програмима предшколског васпитања и образовања Image

Калеидоскоп - лепе слике о програмима предшколског васпитања и образовања

На путу до нових Основа програма предшколског васпитања и образовања Image

На путу до нових Основа програма предшколског васпитања и образовања

Педагошка документација: невидљива и видљива пракса Image

Педагошка документација: невидљива и видљива пракса

Простор дечјег вртића и програм Image

Простор дечјег вртића и програм

Различите перспективе о раном детињству: теорија, истраживање и политика Image

Различите перспективе о раном детињству: теорија, истраживање и политика

Различитост и социјална инклузија Image

Различитост и социјална инклузија

Смернице за израду програма предшколског васпитања усмереног на односе Image

Смернице за израду програма предшколског васпитања усмереног на односе

2.2. Професионална заједница учења - обуке

Вебинар о коришћењу Пасоша за учење за интерно стручно усавршавање Image

Вебинар о коришћењу Пасоша за учење за интерно стручно усавршавање

2.3. Професионална заједница учења - примери праксе

ЗАЈЕДНИШТВО ПРАКТИЧАРА ТОКОМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА- НАШ РАЗВОЈНИ ПУТ Image

ЗАЈЕДНИШТВО ПРАКТИЧАРА ТОКОМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА- НАШ РАЗВОЈНИ ПУТ

Стручно усавршавање применом дигиталне технологије Image

Стручно усавршавање применом дигиталне технологије

3.1. Васпитно образовни рад - литература и истраживања

Водич за развијање теме/пројекта са децом: Интегрисани приступ учењу кроз теме/пројекте у складу са Основама програма ПВО „Године узлета” Image

Водич за развијање теме/пројекта са децом: Интегрисани приступ учењу кроз теме/пројекте у складу са Основама програма ПВО „Године узлета”

Водич за уређење простора у дечјем вртићу: Простор у складу са Основама програма ПВО „Године узлета” Image

Водич за уређење простора у дечјем вртићу: Простор у складу са Основама програма ПВО „Године узлета”

Добробит, односи, делање детета у квалитетним програмима Image

Добробит, односи, делање детета у квалитетним програмима

Игра као сусрет: коауторски простор у заједничкој игри деце и одраслих Image

Игра као сусрет: коауторски простор у заједничкој игри деце и одраслих

Калеидоскоп: Пројектни приступ учењу Image

Калеидоскоп: Пројектни приступ учењу

Приручник за документовање: Педагошка документација и документовање у Основама програма ПВО „Године узлета” Image

Приручник за документовање: Педагошка документација и документовање у Основама програма ПВО „Године узлета”

Приручник за запослене у вртићима и школма: Примена и унапређивање инклузивног образовања у Србији Image

Приручник за запослене у вртићима и школма: Примена и унапређивање инклузивног образовања у Србији

Стубови квалитета Image

Стубови квалитета

3.2. Васпитно образовни рад - обуке

1. Социјално емоционално учење деце предшколског узраста Image

1. Социјално емоционално учење деце предшколског узраста

2. Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста Image

2. Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста

3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја Image

3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја

4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста Image

4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста

5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила Image

5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила

6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група Image

6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група

7. Kреирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста доступна Image

7. Kреирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста доступна

3.3. Васпитно образовни рад - примери праксе

"Ослобађање" - процес промена и ослобађање енергије и идеја Image

"Ослобађање" - процес промена и ослобађање енергије и идеја

"Путовање у свемир" - прича о пројекту Image

"Путовање у свемир" - прича о пројекту

„Како смо градећи односе оснаживали себе“ Image

„Како смо градећи односе оснаживали себе“

Изван оквира Image

Изван оквира

Пројекат "Трчимо" Image

Пројекат "Трчимо"

4.1. Подршка деци и породици - литература и истраживања

Васпитавање пружањем подршке и успостављањем правила Image

Васпитавање пружањем подршке и успостављањем правила

Вебинар "Од игре се расте као од спанаћа" Image

Вебинар "Од игре се расте као од спанаћа"

Добробит деце предшколског узраста Image

Добробит деце предшколског узраста

Позитивна дисциплина у свакодневном родитељству (Durrant E.J.) Image

Позитивна дисциплина у свакодневном родитељству (Durrant E.J.)

Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју Image

Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју

Социјално емоционално учење деце предшколског узраста Image

Социјално емоционално учење деце предшколског узраста

4.3. Подршка деци и породици - примери праксе

Улога сарадника на пословима унапређивања превентивне здравствене заштите у имплементацији  програма „Разиграно родитељство“ Image

Улога сарадника на пословима унапређивања превентивне здравствене заштите у имплементацији програма „Разиграно родитељство“

5.1. Управљање и организација - литература и истраживања

Водич за самовредновање у предшколским установама Image

Водич за самовредновање у предшколским установама

Диверсификација програма предшколског васпитања и образовања Image

Диверсификација програма предшколског васпитања и образовања

Извештај о евалуацији праксе самовредновања у предшколским установама Image

Извештај о евалуацији праксе самовредновања у предшколским установама

Пет корака за већи обухват деце квалитетним предшколским програмима у вашој општини Image

Пет корака за већи обухват деце квалитетним предшколским програмима у вашој општини

Самовредновање у предшколским установама -Водич зa запослене у предшколским установама Image

Самовредновање у предшколским установама -Водич зa запослене у предшколским установама

5.3. Управљање и организација - примери праксе

Вођење промене и грађење културе вртића Image

Вођење промене и грађење културе вртића

Сви су људи важни, сва су деца важна Image

Сви су људи важни, сва су деца важна